Teknik Ölçümler

MÜHENDİSLİK KONTROLLERİMİZ

Kaldırma Araçlarının Periyodik Kontrolü

11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü madde 378” gereğince işletmelerde bulunan vinç, lift, forklift, caraskal gibi kaldırma araçlarının 3 ayda 1 periyodik testlerinin yapılması gerekmektedir. Kaldırma araçlarının periyodik testleri teknik kadromuz tarafından yapılmakta ve sonuçlar tarafınıza raporlandırılmaktadır.

hizmetlerimiz_clip_image001 k2 k3 k4

 

Kompresör ve Diğer Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü

11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü madde 207, 223, 244” gereğince İşletmelerde bulunan kompresör, kazan ve diğer basınçlı kapların yılda 1 kez periyodik kontrolleri yapılması gerekmektedir. Basınçlı kapların periyodik testleri teknik kadromuz tarafından yapılmakta ve sonuçlar tarafınıza raporlandırılmaktadır.

hizmetlerimiz_clip_image005 hizmetlerimiz_clip_image006 hizmetlerimiz_clip_image007 hizmetlerimiz_clip_image008

 

İÇ ORTAM ÖLÇÜMLERİMİZ

Ortam Gürültü Ölçümü

Tesis çalışma alanlarında işitme sağlığı açısından makine-ekipmanlardan yayılan gürültü seviyelerinin kabul edilebilir en yüksek gürültü seviyeleri ile karşılaştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacı ile 23.12.2003 Tarih ve 25325 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gürültü Yönetmeliği” doğrultusunda, Uluslar arası standartlara bağlı kalınarak yapılan ölçümlerdir.

Yapılan gürültü ölçümleri neticesinde hazırlanan gürültü haritaları ile gürültü dağılımı net bir şekilde görülmekte ve alınması muhtemel önlemlere plan üzerinden kolaylıkla karar verilebilmektedir.

Gürültü ölçümleri noktasal ve dozimetrik olarak iki şekilde yapılmaktadır. Gürültü ölçümleri sonucunda hazırlanacak olan ölçüm raporları bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde tarafınıza en kısa sürede iletilmektedir.

l1 l2

 

Titreşim Ölçümleri

İşletmelerde makine-ekipmanlardan yayınlan titreşim hem makine hem de çalışanlara zarar vermektedir. Makine-ekipmanlardan yayılan titreşimin çalışanlar üzerindeki etkisinin görülmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Titreşim Yönetmeliği”  doğrultusunda, Uluslar arası standartlarda yapılan ölçümlerdir.

Titreşim ölçümleri el-kol titreşim ölçümü ve bütün vücut titreşim ölçümü olarak iki şekilde yapılmaktadır. Titreşim ölçümleri sonucunda hazırlanacak olan ölçüm raporları bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde tarafınıza en kısa sürede iletilmektedir.

İç Ortam Toz Ölçümleri

Tesis çalışma alanının hava kalitesinin önemli parametrelerinden bir tanesi çalışma alanında bulunan toz konsantrasyonudur. Çalışma alanındaki toz konsantrasyonlarından dolayı oluşabilecek meslek hastalıklarının önüne geçebilmek için ortamdaki toz konsantrasyonlarının belirlenmesi ve gerekli önlenmlerin alınması gerekmektedir. Bu amaçla, 11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü” çerçevesinde yaptığımız iç ortam toz ölçümlerini “ILO Encylopedia Of Occupatıon Health And Safety, Vol.II” çerçevesinde değerlendirerek alınması gerekebilecek önlemleri ölçüm raporlarında belirtmekteyiz.

İç ortam toz ölçümleri dozimetrik ve lokal ölçümler olarak iki şekilde yapılmaktadır. Toz ölçümleri sonucunda hazırlanacak olan ölçüm raporları bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde tarafınıza en kısa sürede iletilmektedir.

hizmetlerimiz_clip_image012 tz1

 

Aydınlatma Ölçümü

İyi bir aydınlatma işlemlerin sağlıklı, temiz ve düzgün olmasına katkıda bulunur. İşyerinin Aydınlatma artları; işçilerin, çabuk, doğru, rahat ve güvenli görmesi açısından önem taşır. Bu amaçla 11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü madde 18” kapsamında yaptığımız ölçümlerdir.

ay1 ay2

 

Termal Konfor Ölçümleri

işyerinde uygun termal konfor şartlarının sağlanması; çalışanların performansını artırmak ve çalışanların sağlığı üzerinde herhangi bir tehlike oluşturmama amacıyla önem taşımaktadır. Bu amaçla, 11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü madde 20, 21” kapsamında yaptığımız ölçümlerdir.

Yanıcı Parlayıcı Gaz Ölçümleri

Çalışma alanının hava kalitesini ve çalışma alanının güvenliğini etkileyen parametrelerden bir tanesi de çalışma alanında bulunan toksik gazlar ile yanıcı parlayıcı gaz(LEL) konsantrasyonlarıdır. Bu amaçla 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” ve 24.12.1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük” kapsamında yaptığımız ölçümlerdir. Yapılan ölçümler neticesinde hazırlanacak olan ölçüm raporları bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde tarafınıza en kısa sürede iletilmektedir.

g2 g1

 

Elektrik ve Paratoner Topraklama Kontrolü

11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü madde 353” gereğince Tesisinizde bulunan tüm makine-ekipman, pano ve paratonerlerin topraklama ölçümleri teknik kadromuz tarafından yapılacak ve sonuçlar tarafınıza raporlandırılacaktır.

t2 t1

 

ÇEVRESEL HİZMETLER

Çevre Kanunu ve İlgili yönetmelikler doğrultusunda hava kirliliği, su kirliliği, ortam ve gürültü kirliliği ile ilgili olarak firmamız tarafından aşağıda belirtilen hizmetler verilmektedir.

Çevre İzin Dosyalarının Hazırlanması ve Takibi

“Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda tesisinize alınması gereken çevre izin belgesi konusunda verdiğimiz hizmetlerdir.

hizmetlerimiz_clip_image026 hizmetlerimiz_clip_image027 hizmetlerimiz_clip_image028

 

Emisyon Ölçümleri

“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında tesisinizde bulunan bacalarda ve tesis etki alanında yaptırdığımız ölçümlerdir.

Çevresel Gürültü Ölçümü ve Akustik Rapor Hazırlanması

“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında verdiğimiz hizmetlerdir.

ÇED Raporları

“Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamında verdiğimiz hizmetlerdir.