ABC Sertifikalı İş Güv. Uzmanı

10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren yeni iş mevzuatımız 4857 Sayılı İş Kanunu, çalışma hayatımıza yeni sorumluluklar getirmiştir. Bu sorumluluklardan en önemlilerinden bir tanesi ise işletmelerin “İş Güvenliği Mühendisi” görevlendirme zorunluluğudur. İşletmenizin risk grubuna ve işletmeniz için en etkin olabilecek mühendislik branşlarınıza göre A, B, C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarını görevlendirmekteyiz. Projelerimizde iş sağlığı ve güvenliği & çevre mevzuatının uygulanması hususundaki işlemler alt işveren aracılığıyla profesyonel bir kadro üzerinden yürütülmektedir.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik: (15.08.2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır). Bu kapsamda KAİZEN-İSG, iş sağlığı ve güvenliği & çevre mevzuatı çerçevesinde, OHSAS 18001:2007 ve ISO 14001:2004 standartlarına uygun; Eğitim, Denetim, Danışmanlık ve Mühendislik hizmeti verilmektedir.

AMAÇ

• Türk iş mevzuatı ile çevre mevzuatına ilişkin yasal yükümlülüklerin uygulanması
• Projeye ilişkin iş sağlığı ve güvenliği & çevre hizmetlerinin OHSAS 18001:2007 ve ISO 14001:2004 yönetim sistemleri çerçevesinde yerine getirilmesi
• İş kazalarının önlenmesi suretiyle iş kazalarından doğabilecek cezai ve maddi tazminat yükümlülüklerinin ortadan kaldırılması
• inşaat taahhüt projelerindeki çalışmalarının Türkiye geneline yaygınlaştırılması
• Kazalardan kaynaklanabilecek süre kayıplarının önlenmesi suretiyle verimlilik ve prestij kaybının önlenmesidir.

HEDEF

Meydana gelebilecek iş kazalarını makul seviyede tutmak ÖLÜM, MALULİY ET ve YARALANMALI iş kazalarının meydana gelme oranını “0” olarak kayıtlara geçirmektir.

 

cert1s cert2s