HİZMETLERİMİZ

İŞ SAĞLIĞI VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

“KAİZEN-İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Danışma Organizasyon Mühendislik ve Eğitim Merkezi” olarak bünyemizde bulundurduğumuz, konularında uzman Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından emekli sosyal ve teknik (İş Güvenliği) iş müfettişleriyle, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer mevzuatla ilgili olarak idari personelinize ve bünyenizde çalıştırdığınız işçilerinize, “İşin Yürütümü” alanında Ferdi İş Hukuku, Sendikalar mevzuatı, Toplu İş Sözleşmesi ile “İş Sağlığı ve Güvenliği” alanında danışmanlık ve her iki alanda da işçilerinize eğitim hizmetleri sunmaktan ve bu amaçla sizlerle çalışmaktan kıvanç duyarız.

Bu bağlamda, “İş Sağlığı ve Güvenliği “ ile “İşin Yürütümü” dallarında ayrı ayrı verilecek hizmetlerimizin bir kısmı  şöyledir;

 • İşçilerin, ağır ve tehlikeli işler tüzüğüne uygun sağlık raporları
 • Portör ve bulaşıcı hastalıklarına yönelik periyodik tetkikleri
 • Buhar kazanları, kompresör, kalorifer kazanları, hidrofor gibi basınçlı kazanların, vinç, foklit, yük asansörü gibi kaldırma araçlarının ücretsiz olarak kontrol ve periyodik testleri.
 • Ücretsiz paratoner topraklama kontrolü ve ölçümü, elektrik tesisatı ve topraklama (nokta başı) kontrol hizmetleri.
 • Baca gazı (emisyon) ölçümü, İç ortam toz ölçümü, Gürültü ölçümü, Atık toplama ve yok edilmesi ile çevresel etki değerlendirmesi raporunun ücretsiz olarak hazırlanması.
 • Ücretsiz olarak yerinde tespit ile risk analizlerinin hazırlanması, lokal risk analizlerinin yapılması ve işverenle birlikte risk analizlerinin sahaya uygulanması.
 • Acil eylem planlarının hazırlanarak iş verene ücretsiz verilmesi.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurul defterinin KAİZEN-İSG tarafından hazırlanarak iş verene ücretsiz olarak sunulması.
 • İş kolu ile ilgili olarak ikaz levhalarının, dev panoların hazırlanarak ücretsiz olarak iş verene temini.
 • Teknik tüm boş formatların iş veren logosuyla hazırlanıp ücretsiz olarak verilmesi.
 • Olası bir iş kazası göz önüne alınarak boş formatların yazışma örneklerinin mahkemede dosya olarak hazırlanıp savunma ile birlikte ücretsiz olarak verilmesi.
 • Kaza ile ilgili özel bilirkişi raporu ve konu ile ilgili mütalaa raporlarının ücretsiz hazırlanması.
 • İşin yürütümü yönünden iş veren logosu ile birlikte özlük dosyalarının hazırlanması, (belirli belirsiz iş sözleşmeleri, özlük dosyalarının hazırlanması, işçi, ihtar, davet, işten çıkarma, vs) ücretsiz olarak boş formatların temini.
 • İş veren logolu atamaların ücretsiz yapılması (saha sorumlusu, koordinatör, işaretçiler).
 • İş veren logolu İSG planlarının ücretsiz olarak hazırlanması.
 • İş veren logolu zimmet tutanaklarının ve kişisel koruyucu tutanaklarının ücretsiz olarak işverene hazırlanması.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden tüm eğitimlerin ücretsiz olarak verilmesi ve ücretsiz olarak sertifikaların temini. (Bu sertifikalar ayrı ayrı olarak kaldırma araç kullanımları, basınçlı kaplar kullananları, elektrik çalışanları, kaynakcılar, mobilya kesimcileri, inşaat mühendisleri, saha sorumluları, işaretciler, yüksekte çalışma, ofis çalışanları, vs).
 • İş yeri logusu ile hazırlanmış işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili Türkçe ve İngilizce check listlerin hazırlanarak işverene ücretsiz olarak verilmesi.
 • İş veren logolu uygunluk belgelerinin hazırlanarak iş verene ücretsiz olarak verilmesi.
 • İş yerine ait tüm ölçümlerin (termal konfor ölçümleri, gürültü ölçümü ve haritası, topraklama ölçümleri, aydınlatma ölçümleri, toz ölçümleri, vs) yasaların istediği ölçülerde ücretsiz olarak işverene verilmesi.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden taşeronluk sözleşmelerinin ücretsiz olarak hazırlanıp iş verene verilmesi.
 • Düzenli ve ücretsiz olarak her ay denetim, her ay eğitim verilmesi.
 • Danışman sıfatıyla olası iş kazalarında mahkemede ücretsiz olarak savunma yapılması.
 • Noter onaylı teftiş takip defterlerinin ücretsiz olarak iş verene verilmesi.
 • Tüm ulaşım, konaklama ve giderler KAİZEN-İSG şirketine aittir.
 • Tüm bu hizmetler danışmanlık ve iş güvenliği uzmanlık sözleşmemizin taahhütleridir.

Yukarıda belirtilen ve ekli listelerde sıralanan hizmetlerin yerine getirilmesi, işçilerin fiilen karşı karşıya kaldıkları çalışma koşulları göz önüne alınarak eğitim hizmeti verilmesi ve Yıllık Çalışma Programının bu durumlar göz önünde bulundurularak hazırlanması amacıyla sözleşmenin imzalanması sırasında işyeriniz gezilerek gerekli değerlendirmelerde bulunulacak, acil ve riskli görülen noktalarda çalışanlara öncelikli eğitim verilmesine önem verilecektir.