Necmettin Demirsoy

NECMETTİN DEMİRSOY HAKKINDA

11 Haziran 1955 yılı doğumlu olan Necmettin Demirsoy, ilk, orta, lise ve yüksek okul olmak üzere tüm öğrenimi Ankara’da geçirmiş, lise fen bölümü mezunu olduktan sonra yüksek öğrenimini 1980 yılında A.D.M.M.A.Y.O. Makine Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. 1982 yılında Çimento Sanayi Genel Müdürlüğünde Makine İkmal Daire Başkanlığında Makine Mühendisi, 1984 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında müfettiş yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Müfettiş ve baş iş müfettişi olarak yaptığı çalışmalar neticesinde 2011 yılında İş Baş Müfettişi olarak emekli olmuş ve KAİZEN İş Sağlığı ve Güvenliği Ltd. Şirketini kurmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında müfettiş yardımcılığı görevini yaparken, 1986 yılından itibaren Bakanlık Eğitim birimde eğitim dokümanlarının hazırlanmasında görev almıştır. Takip eden yıllarda müfettiş olarak kamuya ait çimento, şeker, demir-çelik, kağıt (Seka) ve tekstil (Sümerbank) fabrikalarında, TTK, TKİ (yer altı-yer üstü maden işletmeleri) ve petrol rafineri tesisleri gibi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmeyi sağlamak için işveren, beyaz yakalılar ve işçilerin iş güvenliği eğitim sunumları başta olmak üzere, özel sektör kapsamındaki cam, demir-çelik, otomotiv, inşaat, LPG dolum tesisleri, Kimyasal tesisler, HES, baraj ve bina inşaatları, tekstil fabrikaları, askeri tesisler olmak üzere birçok iş kolunda faaliyet gösteren sektörlerde iş güvenliği eğitimleri vermiş ve yaklaşık 30 yıllık bu süre içinde 5000 den fazla işyerinin denetimini yapmıştır. Görevinin devamında İş Baş Müfettişi olarak Bakanlık bünyesinde yapılan Kanun, Tüzük ve Yönetmelik çalışmalarına katılmıştır. Ayrıca adli yargı çalışmalarına katkı sağlamak için Ankara iş mahkemeleri, Asliye, Hukuk ve Ceza Mahkemeleri ile C. Baş Savcılıklarında iş kazası ve meslek hastalıkları konularında yaklaşık 27 yıldan beri yeminli bilirkişilik çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu güne kadar yapmış olduğu 5000 den fazla işyeri denetimi ve 12.000’den fazla iş kazası incelemesi neticesinde kazanmış olduğu iş tecrübesi ve birikimiyle iş kazalarının önlenmesine yönelik hedefi ile iş kazası öncesi ve sonrasının değerlendirilmesinde Danışmanlık, Eğitim ve Müşavirlik Hizmetleri sunmaktadır.

2015 yılında iş güvenliği alanında sağlıklı ve bilinçli bir toplum oluşmasına destek olmak, önceki yaşanmış olaylardan ders çıkarılarak yeni iş kazalarına engel olmak amacıyla 30 yıllık iş hayatının bir ürünü olarak kendi tecrübe ve deneyimlerini paylaştığı, işverenler, iş güvenliği uzmanları ve bilirkişiler için rehber niteliği taşıyan ‘Yaşanmış 12.000 İş Kazası Olayından Seçmeler’ Kitabını yazmıştır.

Ankara, İstanbul, İzmir, Bolu illerinde faaliyet gösteren Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetlerinin yürütülmesine ve verilen hizmet çerçevesinde sektörlerin Türkiye genelindeki çalışmalarına öncülük eden Makine Mühendisi, A- Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Emekli İş Baş Müfettişi Necmettin DEMİRSOY, ülkemizde İş güvenliği kültürünün yerleştirilmesi için çalışanlara, teknik kadroya, işverenlere aktarmış olduğu bilgilerle işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında daha bilinçli bir toplum yaratılması, çalışanın ruh ve beden bütünlüğünün devamının sağlanması ve işverenin, yönetim kurulunun, proje sorumlularının, yasal sorumluluk yükünün hafifletilmesi hedef ve gayretiyle yol gösterici çalışmalarına devam etmektedir.

 

KAİZEN-ISG İŞ GÜVENLİĞİ NEDEN GEREKLİ?
Üretmek ve Kazanmak için

Sürekli Değişim, Gelişim ve İyileştirme için

İşçi ve İşveren için

Sağlıklı Yaşamak için

İnsanlık için

Mutluluk için

Ülke için

Aileler için

Çocuklar için

Eşler için

Anne-Baba için

Kısaca hepimiz için gerekli.

 

Parasal değeri olmayan, zaman kaybı bulunmayan çok küçük ihmaller sonucu oluşacak acılara fırsat vermeyin. Kader deyip, tedbiri kenara itmeyin.