Yangın Eğitimi ve Tatbikatı

Yangın Eğitimlerinin Amacı

Kamu, kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınlar hakkında genel bilgileri, yangın tehlike kaynaklarını, yangın sırasında tahliye yöntemlerini belirlemek ve çıkabilecek yangınların can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, denetimin, usul ve esaslarını belirlemek.

11 13
14 15
16 12

Eğitim Programı Teorik

• Yangın Tanımı,
• Yangın Çeşitleri, Sınıflandırılması
• Yangın Sebepleri,
• Yangın İle Mücadele Yöntemleri
• Yangın Algılama Sistemleri
• Yangın Söndürme Sistemleri
• Yangın Acil Durum Planının Hazırlanması
• Yangın Söndürme Ekiplerinin Görevleri
• Yangın Söndürme Ekiplerinin İletişimi
• Yangının Çevresel Etkileri
• Yangın Kaza Raporları
• Yangın Senaryolarının Hazırlanması

Süre: 240 dk.

Uygulama

• Seyyar Yangın söndürme sistemlerinin kullanılması
• Yangın hortumlarının kullanılması
• Yangın kaza raporu hazırlanması
• Yangın Tatbikat Raporlarının hazırlanması

Süre: 90 dk.
Sınav: 30 dk.

Eğitim Materyali

• Sıvı yangını uygulaması için çelik tava
• En az 1 m uzunluğunda Tutuşturma Çubuğu
• Mazot / Benzin
• Kuru Kimyevi Toz, Karbondioksitli Yangın Söndürme Tüpleri
• Yangın Hortumu

Eğitim Süresi: 6 Saat

Katılımcıların yangına ilk müdahale konusunda beceri edinmesidir.