Temel Yüksekte Çalışma Eğitimi

AMAÇ

Katılımcılara, yüksekte güvenli çalışma koşulları hakkında bilgi ve becerilerinin kazandırılmasıdır.

1.GÜN TEORİK PROGRAMI

• KAİZEN-İSG İş Sağlığı ve Güvenliğinin tanıtımı faaliyet alanları
• Ön sınav (personelin bilgi seviyesine yönelik)
• Yükseklik nedir? Yüksekte çalışırken güvenlik önlemleri
• İpli erişim yöntemleri ,konumlandırma
• Yatay ve dikey uygulamalar
• Düşmeyi engelleyici ekipmanlar ve sistemler
• Emniyet kemeri giyilmesi ve özellikleri ve bakımı
• Teknik malzemelerin tanıtımı ve kullanımı
• Yüksekte iş güvenliğinde kullanılan ip düğümleri ,iplerin özellikleri
• Ankaraj noktaları ve özellikleri
• İskelelerde ve merdivenlerde yüksekte çalışma
• Güvenlik ağı sistemleri
• Kurtarma yöntemleri ve özellikleri
• Çevre önlemleri, toplu koruma
• Yüksekte çalışmada risklerin belirlenmesi ve önlem alınması
• Sınav, değerlendirme formu

2. GÜN UYGULAMA PROGRAMI

• Uygulama yapılacak sahada ön hazırlık brifing

• Lanyard ve konumlandırma ekipmanların kulanımının gösterimi ve personele uygulatılması
• Düğüm ve sapanların sahada sabitlenmesinin gösterilmesi
• Yatay ve dikey emniyet ve erişim yöntemlerinin uygulatılması
• Dikey sistemler üzerinde yükselme alçalma
• Makara sistemleri uygulaması
• Kurtarma sistemleri

İLERİ YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

1.GÜN TEORİK PROGRAMI

• KAİZEN-İSG İş Sağlığı ve Güvenliğinin tanıtımı faaliyet alanları
• Ön sınav (personelin bilgi seviyesine yönelik)
• Yükseklik nedir? Yüksekte çalışırken güvenlik önlemleri
• İpli erişim yöntemleri, konumlandırma
• Yatay ve dikey uygulamalar
• Düşmeyi engelleyici ekipmanlar ve sistemler
• Emniyet kemeri giyilmesi ve özellikleri ve bakımı
• Teknik malzemelerin tanıtımı ve kullanımı
• Yüksekte iş güvenliğinde kullanılan ip düğümleri ,iplerin özellikleri
• Ankaraj noktaları ve özellikleri
• İskelelerde ve merdivenlerde yüksekte çalışma
• Güvenlik ağı sistemleri

• Kurtarma yöntemleri ve özellikleri
• Çevre önlemleri, toplu koruma
• Yüksekte çalışmada risklerin belirlenmesi ve önlem alınması

2.GÜN TEORİK PROGRAMI

• Lanyard ve konumlandırma ekipmanların kulanımının gösterimi
• Düğüm ve sapanların sahada sabitlenmesinin gösterilmesi
• Yatay ve dikey emniyet ve erişim yöntemleri
• Dikey sistemler üzerinde yükselme alçalma
• Makara sistemleri
• Kurtarma sistemleri
• Sınav, değerlendirme formu

3.GÜN UYGULAMA PROGRAMI

• Uygulama yapılacak sahada ön hazırlık brifing
• Yatay ve dikey emniyet ve erişim yöntemlerinin uygulatılması
• Makara sistemleri uygulaması
• Kurtarma sistemleri uygulaması

yuksek1
yuksek2
yuksek3