İş Güvenliği El Kitapları

Eğitimlerin hukuki mevzuat açısından belgelenmesi yasal bir zorunluluktur. Bunun da ötesinde yürütülen çalışmaların tam anlamıyla başarıya ulaşması ve işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin amacına ulaşması için özellikle her zaman akılda kalıcı kalmayan yönlerin ise takip edilebilir olması gerekir. Bu özellikler dikkate alınarak hazırlanan el kitapçıklarımız çalışanların kendi kendilerini kontrol etmelerini ve unuttuklarını anında pekiştirebilmelerini sağlar. İş sağlığı ve güvenliği el kitaplarımız aşağıdaki şekildedir;

• OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi El Kitabı
• OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yön. Sis. İç Tetkikçi Eğitimi El Kitabı
• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yasal Yükümlülükler El Kitabı
• İş Kazalarından Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar El Kitabı
• 4857 Sayılı İş Kanunu Bilgilendirme Eğitimi El Kitabı
• İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Bilgilendirme Eğitimi El Kitabı
• İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi El Kitabı
• Tehlike ve Risk Analizleri El Kitabı
• Acil Durumlarda Alınması Gereken Önlemler El Kitabı
• Acil Durum Tatbikatları (Senaryo Uygulamalı) El Kitabı
• Teorik Yangın Eğitimi El Kitabı
• Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi ve Kullanımı El Kitabı
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri El Kitabı
• Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri El Kitabı
• El Aletlerinin Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri El Kitabı
• Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri El Kitabı
• Basınçlı Kaplar, Kazanlar, Kompresörler ve Tüplerde İş Güvenliği Önlemleri El Kitabı
• Makine ve Tezgâhlarla Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri El Kitabı
• Atölyelerde Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri El Kitabı
• Kaldırma, Taşıma, İstifleme ve Depolamada Güvenlik Önlemleri El Kitabı
• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri El Kitabı
• Ergonomi El Kitabı
• Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda Alınacak İş Güvenliği Tedbirleri El Kitabı
• Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri El Kitabı
• İş Makinelerinde İş Güvenliği Önlemleri El Kitabı
• Şantiyelerde Güvenli Giriş ve Çıkışlar El Kitabı
• Şantiyelerde Çevre Tertip ve Düzenin Önemi Yüksekte Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri El Kitabı
• Kazı ve Çukur Emniyeti El Kitabı
• Prefabrik Montajında Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri El Kitabı
• Tünel Yapımında Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri El Kitabı
• Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri El Kitabı
• Biyolojik Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri El Kitabı
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Çalışma Esasları Bilgilendirme Eğitimi El Kitabı