Davranış Odaklı Temel İSG

AMAÇ

Katılımcıların, güvensiz davranışlar ve güvensiz koşullar hakkında bilgilendirilmesidir.

Eğitim Programı

• Genel İş Sağlığı Ve Güvenliği Kuralları
• İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkların Sebepleri Ve İşyerindeki Riskler
• Kaza, Yaralanma Ve Hastalıktan Korunma Prensipleri Ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması
• İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
• Çalışanların Yasal Hak Ve Sorumlulukları
• İşyerinde Güvenli Ortam Ve Sistemleri Kurma
• Kişisel Koruyucu Alet Kullanımı
• Uyarı İşaretleri
• Temizlik Ve Düzen
davranis

Eğitim Süresi 5 Saat
Sınav Süresi 1 Saat
Toplam Süre 6 Saat

İlgili Mevzuat : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik