EĞİTİMLER

4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca; İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

KAİZEN-İSG İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri;

Teorik Eğitimler

• İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Yasal Yükümlülükler
• İş Kazalarından Doğan Cezai Ve Hukuki Sorumluluklar
• İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi (Üst Düzey Yönetici,Orta Kademe Yönetici, İşçiler)
• İş Kazalarının Oluşumu, İnceleme ve Değerlendirme Prensipleri
• Tehlike Ve Risk Analizi Eğitimi
• Acil Durumlarda Alınması Gereken Önlemler
• Teorik Yangın Eğitimi
• Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi Ve Kullanımı
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri
• Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• El Aletlerinin Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri
• Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Basınçlı Kaplar, Kazanlar, Kompresörler ve Tüplerde İş Güvenliği Önlemleri
• Makine ve Tezgahlarla Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri
• Atölyelerde Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri
• Kaldırma, Taşıma, İstifleme ve Depolamada Güvenlik Önlemleri
• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
• Ergonomi
• Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda Alınacak İş Güvenliği Tedbirleri
• Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• İş Makinelerinde İş Güvenliği Önlemleri
• İş Makineleri Operatör Eğitimleri
• Şantiyelerde Güvenli Giriş ve Çıkışlar
• Şantiyelerde Çevre Tertip ve Düzenin Önemi
• Yüksekte Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Kazı ve Çukur Emniyeti
• Prefabrik Montajında Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Tünel Yapımında Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Bakım ve Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar
• Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Radyasyonlu Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri
• Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri
• Temel İlk Yardım Eğitimi Uygulamalı Eğitimler Uygulamalı Yüksekte Çalışma Eğitimi
• Elektrik İşlerinde Güvenlik Tedbirleri Eğitimi
• Çatı İşlerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi
• Rüzgar Güllerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi
• Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma ve Kurtarma Eğitimi
• Radyo Frekans Tesislerinde ve Alanlarında İSG Eğitimi
• Güvenli Sürüş Temel Eğitimi
• Uygulamalı Yangın Eğitimi
• Davranış Odaklı Temel İSG Eğitimi
• Tehlike ve Risk Değerlendirme Eğitimi
• Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi ve Kullanımı Eğitimi
• Elle Kaldırma Taşıma İşleri Eğitimi
• Ergonomi Eğitimi
• Senaryo Uygulamalı Acil Durum Tatbikatları
• Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı İlkyardım Eğitimi
• İskelelerde Güvenli Çalışma Eğitimi
• ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitim ve Danışmanlık
• ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Eğitim ve Danışmanlık
• OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim ve Danışmanlık
• Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı İlk Yardım Eğitimleri
• Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı İlk Yardım Eğitici Eğitimleri

Eğitim Uygulamalarına İlişkin Açıklama :

1- Eğitim Süresi: Eğitimler 45 dakika ders 15 dakika ara verilmek suretiyle gerçekleştirilmektedir.
2- Katılımcı Sayısı: Eğitimlerimizin etkinliği açısından eğitim katılımcı sayısının programda belirtilen kişi sayısını geçmemesi gerekmektedir.
3- Eğitim Şekli: Eğitimlerimiz uzmanlarımız tarafından slayt gösterileri, animasyon filmler ve uygulamalı çalışmalar ile gerçekleştirilmektedir.
4- Eğitim Dokümanları: Eğitimden önce eğitim notları PC ortamında teslim edilmektedir.
5- Belgelendirme: Eğitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilecektir. Belge için eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.
6- Eğitmen: Eğitimlerimiz ÇSGB Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız ve alanlarında Uzmanlaşmış Mühendislerimiz tarafından verilmektedir.